Отстъпки

Отстъпка при избор на количество


Отстъпките за количество от даден продукт са отбелязани в страницата на продукта.
Отбелязана е единичната цена продукта след съответната отстъпка за съответното количество. 

*тази отстъпка е включена в цената на избраното количество


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦


Други отстъпки


При плащане с банкова карта, PayPal, по банка   допълнителни 2% отстъпка на крайната сума

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
Допълнителна отстъпка за сума на поръчката


Над 1000,00 лв. – допълнителни 3% отстъпка на крайната сума
Над 2000,00 лв. – допълнителни 5% отстъпка на крайната сума
 *тези отстъпки се начисляват автоматично от системата


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

* Предлагаме тази отстъпка за поръчки с адрес за доставка в България;