Условия за ползване

Общи условия за ползване на сайта shop.naturum.bg

Настоящите общи условия представляват споразумение между Вас и Елктронният магазин и уреждат правилата за ползване на сайта и на информацията на него, условията за поръчване, заплащане, доставяне, отказване и връщане на стока от него, гаранцията за поръчаната стока и редът за упражняване на евентуални рекламации. С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие се съгласявате, че сте запознати и приемате условията по-долу.
В случай, че не желаете да се обвързвате с настоящите Общи условия, то следва да прекратите използването на този Сайт.
За всяко нарушение на Вашите потребителски права по Закона за защита на потребителите, имате право да сигнализирате Комисията за защита на потребителите на телефон 0700 111 22.

1. Обща информация
Интернет страницата (сайтът) www.shop.naturum.bg е Електронен магазин и е разработен и се поддържа от    “Натурум“ ЕООД, наричано в тези условия за краткост Електронен магазин. “Натурум”ЕООД, с ЕИК 202064128  е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Фирмата е регистрирана по ЗДДС и работи в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия, Закона за здравето и другите нормативни актове, уреждащи предлагането на продуктите, описани в този сайт.
Ако желаете да осъществите контакт с Електронният магазин, можете да направите това на следните адреси и номера:
Адрес по регистрация :   България, гр. София, ул. Кукуш 1 
Адрес за кореспонденция  : България, гр. София 1324, Бул. Джавахарлал Неру 6, Бизнес център „Люлин“, ет.5,

Email: office@naturum.bg, Телефон: 02/8211225.

2. Търговски характер на сайта

Сайтът предлага възможност да разглеждате и закупувате през него стоки и свързани с тях рекламни и информационни услуги. Всички стоки, посочени на сайта могат да бъдат закупени с изключение на тези, за които е изрично отбелязано, че не могат. Всички стоки и услуги, които могат да бъдат поръчани през сайта са ясно обозначени като такива.
Всички транспортни и банкови услуги, които са свързани с доставката на поръчаната стока, не се предлагат от Електронния магазин, а от съответните търговци, които са ясно посочени и Електронният магазин не работи като техен представител. При използването на услугите на тези търговци възниква самостоятелно правоотношение между Вас и тях. Моля да проверите условията на тези търговци при ползването на тяхната услуга, защото Електронният магазин не може да следи за изпълнението на задълженията, възникнали за Вас или тях по това правоотношение. Електронният магазин действа като Ваш представител пред куриерската фирма и нейно задължение е да й предостави информацията за доставката на стоката, която Вие сте попълнили в заявката. Ваша е отговорността за верността на информацията за доставка и за заплащането на сумата към транспортната фирма. Недоставянето на стоката поради невярна информация за място и час на доставка може да породи задължение за Вас да заплатите допълнителна сума на куриерската фирма за повторно или всяка следващо посещение. 
Електронният магазин не носи отговорност за изпълнението на задълженията на куриерската фирма, които задължения са поети директно от тях към Вас или от Вас към тях. Единствената отговорност на Електронният магазин във връзка с доставката на стоката и предоставянето на транспортната услуга е тази, да Ви бъде доставена стоката при обявените от нас и договорени с Вас условия.
С извършването на поръчка за стока от сайта, Вие влизате в договорно отношение единствено с Електронният магазин.
Отговорността на Електронният магазин произтича от Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия и ясно обозначена в настоящите общи условия. Сайтът предлага различни услуги и стоки, сред които санитарно хигиенни продукти, козметика, почистващи препарати и др., както и информационни и други услуги, посочени в сайта. Всички стоки и услуги, освен изрично обозначените като безплатни, се предлагат срещу заплащане, като цената им е изрично и детайлно посочена в информацията за всеки продукт. Ние гарантираме, че цената, която ще заплатите ще съответства напълно с посочената на сайта. В случай, че това не е така, се задължаваме да Ви възстановим незабавно платената от Вас в повече сума. Използването на сайта не води до възникването на каквито и да било задължения за Вас да купите стока, която е налична в сайта или да поръчате извършването на информационна или друга свързана с продажбата на стоки от сайта услуги. Респективно, ние като Електронен магазин не поемаме задължение да доставим стока, която е разглеждана от Вас или за която сте поискали информация.
3. Оформяне на поръчката
За да извършите Вашата поръчка, моля следвайте указанията на сайта. Процесът е лесен за следване. Полетата маркирани като задължителни трябва да бъдат попълнени. За създаване на поръчка можете да се регистрирате като потребител или да я направите без регистрация - като гост. С избирането на вида регистрация Вие се съгласявате с изложените тук условия:

Нерегистрираните потребители /Гости/ не получават и-мейл потвърждение на своята поръчка и нямат достъп до хронологията на своите поъчки, потвърждението на поръчката става на посочения от клиента телефон. Регистрираните потребители получават потвърждение на поръчката по и-мейл. Регистрираните потребители получават пълна хронология на техните поръчки в профила си в сайта. За да се отразяват поръчките към вашия профил, моля уверете се, че сте влезли в профила си преди завършване на поръчката. За защитата на попълнените от Вас лични данни, моля вижте точката „Зашита на личните данни” от настоящите общи условия. МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВЕРНОСТТА НА ПОПЪЛНЕНИТЕ ОТ ВАС ДАННИ И ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ!

Цените, които са посочени на сайта срещу продуктите са окончателни. В случай на промяна на цените от Електронният магазин, такава промяна, извършена след изпращането на Вашата поръчка не обвързва нито Вас, нито нас и Вие ще получите стоката срещу заплащането на цената, посочена в направената от Вас поръчка.
МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО В РЕЗУЛТАТ НА ХАКЕРСКИ АТАКИ ИЛИ ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЗВЪРШЕНИ БЕЗ НАШЕ ЗНАНИЕ И/ИЛИ СЪГЛАСИЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА ДА ПОЗВОЛИ ПОРЪЧВАНЕТО НА СТОКИ ОТ ВАШЕ ИМЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА. ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА ВИНАГИ БЕЗ НАШЕ СЪГЛАСИЕ И ВИ МОЛИМ ДА НИ УВЕДОМИТЕ СВОЕВРЕМЕННО, АКО ТАКЪВ СЛУЧАЙ Е НАЛИЦЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, АКО ВИЕ НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ СТОКАТА, ЗА ВАС НЕ ВЪЗНИКВА НИКАКВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА КАКВИТО И ДА БИЛО СУМИ КЪМ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ В ТАЗИ СЛУЧАИ ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, КОИТО НЕ СТЕ ПОРЪЧВАЛИ. МОЛЯ ДА ИМАТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, КОИТО ВИЕ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА СТЕ ПРЕТЪРПЕЛИ, КАКТО И ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ДОСТАВКАТА НА СТОКИ, ПОРЪЧАНИ ОТ ВАС. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН ПРЕТЪРПИ ВРЕДИ В РЕЗУЛТАТ НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОТ ВАС ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ВИЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН ЗА ВСИЧКИ, ПОНЕСЕНИ ОТ НЕЯ ВРЕДИ.
4. Приемане на поръчката
Вашата поръчка се счита за приета, ако са изпълнени следните условия:

·       Вие сте се съгласили с настоящите общи условия, което става както при ползването на сайта, така и чрез кликването на бутона: „Съгласен съм и приемам настоящите общи условия!”.

·       Вашата поръчка е оформена съгласно изискванията на т. 3 от настоящите общи условия

·       Ние сме потвърдили Вашата поръчка – виж т. 5 от настоящите общи условия

·       Във връзка с Вашето плащане - сте се съгласили плащането да се извърши с наложен платеж и сте предоставили необходимата информация (адрес за доставка, адрес за издаване на фактура, ДДС регистрация и трите имена или фирмата на получателя). Ние Ви изпращаме мейл с информация за извършеното от Вас плащане веднага след получаването на парите и в случай, че има разлика в сумата Ви уведомяваме за това. Потвърждение на плащането не се извършва в случай, че сте отбелязали, че желаете да платите при условията на наложен платеж.

5. Потвърждаване на поръчката
След като изпратите поръчката, ние веднага и автоматично я обработваме и в случай, че в нея няма грешки, ние Ви изпращаме мейл с потвърждение на получената поръчка, ако сте се регистрирали в системата ни съгласно т.3.
В случай, че сте поръчали стоката при условията на наложен платеж, и/или в случаите, когато сте поръчали стоката без да се регистрирате като потребител на сайта, то за потвърждаването на поръчката е задължително да предоставите и телефон, на който ние ще Ви се обадим за потвърждаването на извършената поръчка. В случай, че телефонният номер е български и обаждането се извършва в рамките на територията на Република България, то обаждането е за наша сметка.
6. Плащания
Плащането за извършената от Вас поръчка можете да извършите по следните начини:

·       С наложен платеж. Плащането се извършва на куриера при получаването на стоката. В случай, че Вие не заплатите поръчаната стока, то куриерът няма да Ви предостави стоката.

7. Доставка  Част " Доставка, гаранция, рекламация и връщане"

8. Гаранция за стоката и рекламации Част " Доставка, гаранция, рекламация и връщане" 

9. Отказ от договора и връщане на стоката Част " Доставка, гаранция, рекламация и връщане"

10. Получаване на стоката Част " Доставка, гаранция, рекламация и връщане"

11. Отказ от поръчката Част " Доставка, гаранция, рекламация и връщане" 

12. Използване на информацията от сайта за самолечение или като медицинска консултация

Настоящата страница няма за цел да Ви стимулира да закупите или употребявате стоките, за които Ви даваме информация. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение, нито да подпомогне или насърчи такова. “Натурум” ЕООД не носи отговорност за предприето самолечение от Ваша страна въз основа на информация, налична или получена от сайта.
Чрез сайта не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури и т.н. Чрез страницата Вие имате възможност да зададете въпроси относно продукт/и. Отговорите на тези въпроси ние Ви изпращаме на посочения от Вас мейл за обратна връзка и можем да ги публикуваме на страницата. Предоставената информация в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Затова Ви насърчаваме да се консултирате с квалифицирано медицинско лице преди всяка употреба на лекарства или други продукти с лекарствено въздействие, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с получените отговори, публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта.
13. Достоверност на информацията
Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка на и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - “Натурум“ ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.
“Натурум” ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка. Ние отговаряме единствено за информацията, налична на сайта. Не отговаряме за информацията, налична в сайтовете, към които нашата страница препраща.
В рамките на това, нашата отговорност към Вас обхваща следното:

·       Ние отговаряме за точното възпроизвеждане на сайта на информацията за стоките, предоставена ни от производителите. Ние си запазваме правото да посочваме или не използваните в сайта имена на производители и на други източници на информация.

·       Ние отговаряме за верността и актуалността на информацията, ако тя произхожда от нас.

Ние не отговаряме за:

·       Полезността и начинът на използване на информацията от Вас

·       Ние не отговаряме, че своевременно ще обновяваме информацията при постъпване на нова информация от производителите

·       Верността и актуалността на информацията, предоставена ни от производителите

·       Верността на мненията, публикувани на страницата

·       Непрекъснатата или безпроблемна работа на сайта

·       Наличието на вируси, червеи, троянски коне или друг „лош” софтуер на сайта, както и за вреди, които сте понесли от такъв софтуер в резултат от посещението на сайта. Ние полагаме усилия такъв софтуер да не се качва на сайта, както и своевременно да го премахваме, затова Ви молим, ако сте забелязали такъв софтуер или сте били заразени от него да ни уведомите своевременно, за да имаме възможност да вземем съответните мерки.

Ако имате въпроси или желаете по-детайлна информация за продуктите от сайта можете да се обърнете за съдействие към служителите ни в офиса на дружеството на телефоните, посочени в началото на настоящите условия.

14. Промяна на данните и информацията на сайта

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.
15. Информация, събирана и съхранявана от сайта - Част "Поверителност на личните данни "

16. Автоматично събирана информация, независимо дали посетителят е регистриран или не  - Част "Поверителност на личните данни "

17. Използване на събраната информация - Част "Поверителност на личните данни "

18. Защита на личните данни - Част "Поверителност на личните данни "

19. Авторско право

Цялото съдържание на този сайт, включително съдържанието на тези общи условия, е предмет на авторското право на “Натурум“ ЕООД с всички запазени права и законни последици в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при спазване на разпоредбите на настоящите общи условия.
20. Ограничения при използването на информацията и при работата със сайта
Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате сайта или информацията, съдържаща се на него, да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт и/или информацията от него без предварително изрично разрешение на “Натурум“ ЕООД. Всяко позоваване на информация от настоящия сайт трябва да съдържа изрично посочване на източника на информацията, т.е. настоящия сайт, както и да бъде точно възпроизвеждане на информацията. Забранява се използването на информация от настоящия сайт с цел уронване името или престижа на “Натурум“ ЕООД.

21. Връзки с други сайтове

Вие нямате право без предварително разрешение да добавяте хипервръзки (линкове) към този уеб сайт или към индивидуални продукти или страници в сайта. Сайтът използва рекламни фирми, които са трети страни, за показването на реклами, когато посещавате сайта. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас. Ако искате да получите повече информация за тази практика и да научите с какъв избор разполагате, за да не се използват тези данни от съответните рекламни фирми, се свържете с нас или кликнете тук.


Последна актуализаци